Demo

Demo programu ZDARMA!

Pre samotné stiahnutie demoverzie nám zašlite základné údaje o Vašej spoločnosti.

Dodanie programu

Pre objednanie programu je potrebné zaslať objednávku v elektronickej podobe. Pre objednávku je potrebné dodať e-mailom logo firmy v elektronickej podobe (JPEG, Word, BMP…) -toto logo bude ako ochranná známka na programe.

Dodanie programu je ca. do 2 týždne od objednávky poslanej faxom, e-mailom alebo poštou.

Program je dodávaný na DVD disku, alebo je možné pre PC bez DVD mechaniky dodať aj na USB kľúči a zasielaný poštou 1.triedou doporučene.

 

Aktualizácia

Pre jednotlivé typy programov ponúkame pravidelné aktualizácie v priebehu celého roka.

Aktualizácia obsahuje obnovu údajov všetkých častí programu, na ktoré v danom období výrobca vydal nové dáta, alebo nové produkty, výrobky, úpravy parametrov, úpravy tvarov a sú zaraďované nové aj funkcie a vylepšenia programu. S aktualizáciou je možné si zadať zmenu loga vlastníka za nové, prípadne zmeniť dáta vlastníka licencie (Napr. adresu, typ spoločnosti…) nie je však možné zmeniť vlastníka licencie.