O spoločnosti

Demo programu ZDARMA!

Pre samotné stiahnutie demoverzie nám zašlite základné údaje o Vašej spoločnosti.

Naša spoločnosť

Spoločnosť AJE, s.r.o. je 100% slovenská rodinná spoločnosť bez zahraničnej účasti, ktorá bola založená 06.05.2002 ako spoločnosť pre zabezpečenie potrieb trhu v oblasti navrhovania technického, konštrukčného, tvarového a zákonného riešenia nákladných a úžitkových vozidiel až po realizáciu návrhu a aplikácie do praxe.

Spoločnosť AJE, s.r.o. sa ešte v r.2002 stala autorizovaným zastúpením spoločnosti Trailer Consultation, Fínsko pre predaj, poradenstvo, školenie a aktualizácie programov TrailerWIN, CraneWIN, FrameWIN, CornerWIN, BusWIN, BrakeWIN, DrivelineWIN s územnou platnosťou Poľsko, Česká republika a Slovensko ako aj pre štáty Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.

Cieľ našej spoločnosti je poradenstvo, konzultácie a kompletný návrh nákladného vozidla a jazdnej súpravy ako celku, čo zabezpečuje úplnú funkčnosť celého vozidla a doplnkov od najmenších vozidiel až po najzložitejšie technologické celky všetko v rozsahu platných predpisov Európskej únie. V našej spoločnosti komunikujeme slovensky, česky, poľsky, nemecky, anglicky a rusky. V našej spoločnosti máme zavedený systém riadenia kvality.

 

Spoločnosť sa zaoberá aj ďalšími činnosťami:

-Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne prehliadky a skúšky), opravy a údržba na vyhradené technické zariadenia zdvíhacie v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. Slovenskej republiky platnej v celej Európskej únii podľa čísla osvedčenia.: 038/1/2013-ZZ-A- Aa,b,h,k Ba,b,c2,d4;

-Školenie obsluhy a servisu špeciálnej záchrannej hasičskej techniky – plošiny, rebríky, čerpadlá, nadstavby, záchranná technika…

-Nadstavby na vozidlá, prívesy a návesy- poradenstvo pri návrhu, konštrukcii, výrobe, výbere dodávateľa, realizáciu, legislatívne poradenstvo…

-Servis, opravy a údržby na vyhradené technické zariadenia zdvíhacie v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. Slovenskej republiky platnej v celej Európskej únii.